banniereUp_Pump_therapy.png

Insuline pomp therapie

Nabootsing van de alvleesklier


Een gezonde alvleesklier is niet alleen in staat om insuline aan te maken, maar reageert ook snel en precies op wisselende hoeveelheden glucose in het bloed vanwege voedselinname of lichaamsbeweging.

De traditionele methode om diabetes type 1 tebehandelen is door dagelijkse insuline-injecties.Ondanks de vooruitgang in de insulinetechnologie eninjectiestrategieën, leidt het dagelijks gebruik vaninjecties onvermijdelijk tot insulineniveaus die nietovereenkomen met de normale, snelle veranderingenin bloedglucose die gedurende de dag plaatsvinden.

Te weinig insuline en hoge glucosespiegels veroorzaken direct symptomen en dragen bij aan het ontstaan van complicaties op de lange termijn. Te veel insuline brengt het risico op een ‘hypo’ met zich mee als er te weinig suiker in het bloed aanwezig is, waardoor de patiënt bewusteloos kan raken en last kan krijgen van convulsies.

Als geavanceerd alternatief van injecties, is deinsulinepomptherapie ontwikkeld om de normalewerking van de gezonde alvleesklier na te bootsen. Inplaats van dat u zichzelf meerdere keren per dag eeninjectie toedient, krijgt u een insulinepomp dieconstant een hoeveelheid achtergrondinsuline toedientdie kan worden aangepast aan de individuele

behoeften, zodat er rekening kan worden gehouden met dagelijkse bezigheden en lichaamsbeweging.

De pomp kan ook geprogrammeerd worden om insulinebolussen toe te dienen om de grote glucoseschommelingen in het bloed op te vangen wanneer u heeft gegeten of gedronken. Door de natuurlijke werking van de alvleesklier na te bootsen, streeft de insulinepomptherapie ernaar een constant, normaal bloedglucoseniveau tot stand brengen, en de pieken in verband met maaltijden of de dalen als gevolg van een teveel aan insuline, te vermijden.

 

Download hier de Produkt Brochure  voor meer informatie

 

 

Cellnovo’s unieke benadering

Cellnovo verbinding

Mobiel, online en de situatie meester


Zelfs met een pomp is er voor een doeltreffend management van diabetes, nauwkeurige, volledige informatie nodig.

Artsen moeten zoveel mogelijk weten over bloedsuikerspiegels, voeding, lichaamsbeweging en insulinedoses. Zelfs als deze gegevens zeer nauwgezet worden verzameld en opgeslagen, dan nog is hun waarde beperkt vanwege de onvermijdelijke vertraging tussen de achtereenvolgende bezoeken aan de kliniek of de periodieke handmatige uploads.

De gegevens moeten niet alleen volledig ennauwkeurig zijn, ze moeten ook actueel zijn. Bij eentraditionele benadering van diabetesmanagementkunnen problemen wekenlang onopgemerkt blijven.Cellnovo maakt het daarentegen mogelijk volledigeinformatie te verzamelen en deze in real time te delenmet het team zorgverleners met behulp van mobieletechnologie en een veilige webinterface. Artsen enfamilieleden worden direct op mogelijke problemen.

Artsen enfamilieleden worden direct op mogelijke problemen gewezen. Een telefoontje of sms uit de kliniek kan een probleem dat online is ontdekt, snel oplossen. Indien nodig kan er een afspraak worden gemaakt om patiënten te helpen specifieke uitdagingen het hoofd te bieden die anders een nadelige invloed hadden gehad op de regulering van hun diabetes. De implementatie van mobiele verbindingen betekent een revolutie in de insulinepomptechnologie en een revolutie voor het levensgemak van diabetespatiënten.

New Call-to-action