banniereUp_privacy_policy.png

 

Privacyverklaring

Welkom

 

Welkom op www.cellnovo.com. Deze site is eigendom van Cellnovo Limited, een onderneming uit het Verenigd Koninkrijk. Deze Privacyverklaring is opgesteld om u op de hoogte te stellen van onze werkwijze met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van informatie die u ons kunt verschaffen via deze site. Lees onze Privacyverklaring alstublieft helemaal door voordat u informatie op deze site gebruikt of achterlaat.

 

Uw toestemming


Door gebruik te maken van deze site, stemt u in met de voorwaarden van deze Privacyverklaring. Als u informatie opgeeft via deze site, stemt u in met de verzameling, het gebruik, en de openbaarmaking van die informatie in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 

Kinderen


Deze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We zullen van bezoekers in deze leeftijdsgroep nooit opzettelijk persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen via deze site. Wij moedigen ouders aan met hun kinderen te praten over hun internetgebruik en de informatie die zij achterlaten op websites.

 

Informatie die u zelf invult


Op sommige gedeeltes van deze site kan u worden gevraagd persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies (zoals inschrijvingen voor de nieuwsbrief, tips/adviezen, orderverwerking of het indienen van cv’s) of kunt deelnemen aan bepaalde activiteiten (zoals wedstrijden of andere acties). U zult worden geïnformeerd welke informatie verplicht moet worden ingevuld en welke informatie optioneel is.

 

Passieve informatieverzameling


Als u door deze site navigeert, dan kan er bepaalde anonieme informatie passief worden verzameld (dat wil zeggen de informatie wordt verzameld zonder dat u actief informatie verstrekt) via verschillende technologieën zoals cookies, internet tags of webbakens en navigatiedata (geschiedenisbestanden, serverlogs, clickstream-data). Uw internetbrowser stuurt een deel van deze anonieme informatie automatisch door naar deze site, zoals de URL van de website waar u vandaan komt en het Internet Protocol (IP-) adres en de browserversie van uw computer. Deze site kan ook anonieme informatie van uw computer verzamelen met behulp van cookies en internet tags of webbakens. U kunt u browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd als er een cookie wordt verzonden of u kunt alle cookies weigeren. Sommige functies van deze site werken zonder cookies echter mogelijk niet goed meer. Deze site kan dergelijke passief verzamelde anonieme informatie gebruiken en samenvoegen om de service aan bezoekers te verbeteren, de site aan te passen aan uw voorkeuren, statistieken en trends te verzamelen en analyseren en om de site anderszins te beheren en verbeteren. Dergelijke informatie wordt niet samengevoegd met persoonlijk identificeerbare informatie die elders op de site wordt verzameld, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven. Meer informatie over cookies en andere passieve verzamelingsmethoden.

 

Gebruik en openbaarmaking van informatie


Tenzij anders aangegeven kunnen wij de verzamelde informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om u informatie toe te sturen (als u daarom heeft verzocht), voor marketing- en onderzoeksdoeleinden en voor andere nader gespecificeerde doeleinden. Bovendien kunnen we gebruik maken van alle informatie die via deze site in niet persoonlijk identificeerbare vorm wordt verzameld. Als u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan deze site, dan kunnen wij die informatie samenvoegen met andere actief verzamelde informatie, tenzij anders staat vermeld op de plek waar u de gegevens invoert. We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie die u via deze site verstrekt ook aan derde partijen, die niet bij Cellnovo zijn aangesloten, openbaar maken, maar uitsluitend: (i) aan onze samenwerkingspartners die ons diensten verlenen (zoals fulfilmentdiensten, technische ondersteuning, bezorgingsdiensten en financiële instellingen). In dergelijke gevallen eisen wij van dergelijke derde partijen dat zij aanvaarden deze informatie te behandelen in overeenstemming met de Privacyverklaring en deze uitsluitend voor de daarin genoemde doeleinden te gebruiken; (ii) in verband met de verkoop, toewijzing of andere overdracht van de activiteiten van deze site waarop de informatie betrekking heeft, waarbij we van een eventuele koper eisen dat hij aanvaardt deze informatie te behandelen in overeenstemming met de Privacyverklaring en deze uitsluitend voor de daarin genoemde doeleinden te gebruiken; of (iii) in antwoord op rechtshandhavingsverzoeken of indien dit wordt vereist door geldende wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsvoorschriften. De verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van informatie zoals voorzien in deze Privacyverklaring kunnen met zich meebrengen dat er informatie wordt overgedragen aan rechtsgebieden buiten uw eigen land waar mogelijk niet dezelfde wet- en regelgeving geldt op het gebied van persoonlijk identificeerbare informatie. In deze gevallen zal u worden gevraagd in te stemmen met dergelijke overdrachten en openbaarmakingen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Informatie die op deze site wordt ingevuld, wordt opgeslagen op Cellnovo-systemen in het Verenigd Koninkrijk en de VS. De wetgeving van de VS en van sommige andere rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte biedt niet hetzelfde beschermingsniveau voor persoonsgegevens als de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk. Door informatie in te vullen op deze site, stemt u ermee in dat wij de informatie aan dergelijke rechtsgebieden doorgeven voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring staan vermeld.

 

Toegang, correctie en verwijdering


Om ervoor te zorgen dat de persoonlijk identificeerbare informatie die u via deze site verstrekt juist, actueel en compleet is, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het onderstaande adres. Wij zullen dan de stappen ondernemen om de informatie die in ons bezit is, bij te werken of te corrigeren, of uw informatie van onze contactlijst te verwijderen.

 

Beveiliging


Deze site doet er alles aan wat redelijkerwijs verlangd kan worden om uw persoonlijk identificeerbare informatie, die u vanaf uw computer naar onze website stuurt, te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. U dient er rekening mee te houden dat van informatie die via internet wordt verzonden nooit kan worden gegarandeerd dat ze helemaal veilig en zonder fouten is. Met name e-mails die naar of van deze website worden verzonden, zijn mogelijk niet veilig.

 

Links naar andere websites


Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten, waar deze Privacyverklaring niet op van toepassing is. Wij raden u aan de Privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

 

Contact met ons opnemen


Indien u vragen, opmerkingen, verzoeken of zorgen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of de wijze van informatieverstrekking op deze site of als u geen verdere berichten meer wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via: Cellnovo Ethos, Kings Road, Swansea UK SA1 8AS Verenigd Koninkrijk.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring


Als deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, wordt de herziene verklaring op deze site gepubliceerd. Bekijk de Privacyverklaring op de website dus regelmatig, met name als u persoonlijk identificeerbare informatie gaat invoeren. De Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2012.